Alkokutt

        

Eg kan skylde på Corona, viruset ikkje ølet. Historien kan for så vidt starte og slutte der, men litt lenger forklaring kan eg då koma med. Som så mange andre godt voksne menn, så vart eg også noko meir opptatt av helse, kosthold og trening midten av 40 åra. Ønske var klart og tydleg, eg ønskjer å vera så aktiv som mogleg framimot og i alderdommen. Trening og helse vart då satt meir og meir fokus på, og har etter kvart vorte hovudfokus for min livsførsel. Resultata lot ikkje vente på seg, vekta gjekk ned og formen opp. Til meir eg las og fylgde med til meir bevist vart eg på alt ifrå økologisk, kortreist mat, til diverse typer diett. Viktigheiten av god og samanhengande søvn er det mange artiklar om, ikkje minst kva det har å bety for stresshormonet Kortisol, og for å oppretthalde så høgt som mogleg testosteron nivå.

Eg las og fylgde opp. https://iform.nu/sunn-livsstil/stress/kortisol-og-stress#for%20h%C3%B8yt%20kortisol%20farlig

Etter nokre år såg eg at til dømes styrke kunne koma tilbake til nivået eg hadde i 20 åra, og var veldig fornøgd når eg etter å ha fokusert på dette, som 50 åring greidde 160 kg i benkpress. Noko som var nesten det same som eg har som personleg rekord. Vekta har stabilisert seg der den var i tjugeåra, og kondisen er stadig på veg opp.

Men så… kva er den største enkeltfaktoren som er negativ for mi helse nå. Har som dei fleste andre vore glad i og nytt alkohol heile mitt vaksne liv. Etter eg har fått meir fokus på helse så vart eg klar over diverse anbefalte vekelege inntak, noko som er litt forskjellig frå land til land. Dette var likevel ikkje noko problem å stort sett fylje, sjølv om eg som oftast var godt over desse anbefalingane på ferier og i høgtider osv.

Alkohol kan ein få i seg på så mange måtar, og eg er mest glad i rødvin, rødvin til mat, og rødvin til kos.Ettersom økonomien har vore betre så har kvaliteten på vin også blitt betre. Finne «sayings» og uttrykk for dette er lett, om det er på nettet eller i ein kiosk i syden.

skjermdropp frå Pinterest

Eitt anna moment som har gjort at eg aldri har følt noko problem med mitt inntak av alkohol er at eg ikkje vert fyllesjuk eller dårleg dagen derpå. Har etter kvart funne ut at dette gjeld ein liten del av befolkninga, og eg er vist av dei heldige. Eller er eg det? Dette har sjølvsagt ført til at eg som oftast har trudd att mitt inntak kvelden før var heilt beskjedent, noko det ikkje alltid var.

Så var det Coronaen då. Når denne spredde seg og Norge ble stengt ned, så auka salget på vinmonopolet og annet salg av alkohol. Anbefalingene var å bruke sprit, ja fyrst og fremst til håndvask, men litt innenbords var vel heller ikkje å forakte? Skulle ein vera i heimekarantene, sjå Netflix mm, samt unngå sosialt samvær så var det då på sin plass at ein kunne kose seg noko ekstra!

Sjølv las eg mykje av det eg kom over angåande Covid19; smitte, risikogruppe, forebyggande, styrke immunforsvar osv. Las meg opp og lærte om Chagaens gode virking, om kvar eg kunne finne den, og korleis eg skulle bruke den som te i det daglege liv.

Skjermdropp frå Pinterest

Ja, eg fortsette å vart endå meir fokusert på helse, trim og kosthald. MEN så var det «elefanten i rommet» alkoholen.

Som nemd tidlegare så er glad i vin, har derfor trykt til mitt bryst alt og alle artikler, nyheter, forskingsrapporter (seriøse og useriøse) som fortalte om alkoholens helsebringende virkning. Alt for å rettferdiggjøre og forsvare mitt forbruk, og gleden ved å nyte eit og to glass vin.

Uansett så kunne eg ikkje unngå det faktum at drikke alkohol i ymse former totalt sett var det som sto att som det mest negative for mi eiga helse og velbefinnende nå. Ein Cognac eller Jäger for halsen har me alltid høyrt er bra, men det å innta alkohol i forbindelse med influensa eller anna sjukdom styrker ikkje immunforsvaret. Tvert imot så kan det ofte forlenge sjukdomsforløpet. https://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/influensa.php

Helsegjevinsten med dei gode stoffa i rødvin osv, kan ein greitt oppnå på andre måter i eitt sundt kosthald. Det var fyrst og fremst med tanke på det eg hadde lest om alkoholens reduserande effekt på dei kvite blodlekamanes evne til å nedkjempe ei infeksjon, som gjorde at eg valte å ta ein «time out» i mitt alkoholforbruk.

Når påska så nærma seg, og eg på grunn av karantene reglar og hytteforbud måtte rekne med å vera aleine til fjells, var ramma satt. Sjølv med ei nokså full vinhylle med mykje godsaker i, nokre fine flasker Whisky, eksklusiv gin osv. på hytta, så hadde eg bestemt meg. Nå kutter eg på ubestemt tid all alkoholholdig drikke, som sagt så gjort.

Det fyrste eg merka var at det føltes rart, ja som om noko vesentleg mangla, når eg etter ein fleire timars skitur ikkje satte meg ned med ei kald øl i handa og verkeleg nøyt den. Hadde kjøpt inn alkoholfritt øl, men det var ikkje heilt det same….

Likeins var det på kveldane når god mat skulle lagast, har alltid storkosa meg med eit glas rødvin mens eg kokkelerer. Smak på sausen, smak på vinen, kjent varmen frå peisen, kokeplatene, vinen og hatt det heilt topp. Dette tok litt tid, ja nokre veker før ein boks med null øl var like etterlengta som ein vanleg boks med øl. Likeins så har det vore ein prosess å endre vaner, og ikkje drikke alkohol i ein del samanhengar som eg alltid har gjort det.

Har som så ofte før brukt internett som kunnskapskilde, til motivering og inspirasjon. Pinterest er som vanleg ein favoritt, og finne ein god del kjendiser som har droppa alkohol av ymse grunnar kan vera god lesning.

skjermdropp frå Pinterest

Har det vore noko savn? Ja, det må eg ærleg innrømme, eg har savna ein god rødvin til nokre betre middagar. Har og savna følelsen av «nå er det helg/fri» når ein kald boks vert opna. Har savna planlegging av måltid og finne rett vin til rett mat, for så og teste om dette stemmer.

Har eg merka noko positivt etter snar 3 mnd utan alkohol? Har til nå ikkje merka dei store endringane, men kan nemne nokre. Har fått betre tid, alkohol har tatt tid; Tid til innkjøp, tid der fokus og sinn ikkje har vore 100%, tid då eg ikkje har kunna tatt bilen eller gjort det eine eller andre pga at eg har drukke alkohol. Eg er meir til stades heile tida; dette er nok nokså innlysande effekt, med alkoholens noko sløvande effekt på hjerne og sansar, så vil ein oppleve at ein er meir bevist heile tida.

Søvnen har blitt betre; har for så vidt aldri hatt problem med å sovne, men mitt problem har vore at eg som oftast svært sjeldan søv meir enn 5-6 timar. Det tok litt tid, men nå etter nokre månader så har eg fått betre søvn, og søv nå ofte 7,5-8 timar. Noko som ifølge forsking vil ha ei stor positiv effekt på kroppen med reduksjon av stresshormon som Kortisol, redusert risiko for diabetes, hjarteproblem mm.

link til Fedon.no

Så kva er vegen vidare?

Er fullstendig klar over at eg er ein sta og nokså egen person. Når eg har bestemt meg så skal det ein del til for å få meg til å endre meining. Har for så vidt tenkt og planlagt at eg skal ha nokre køyrereglar å halde meg til, som til dømes at eg skal nyte ein god vin til eit måltid la oss sei ei gang i månaden. Er ein innom på ein Michelin restaurant, så er jau vin opplevelsen ein stor del av heilheiten av måltidet.

Noko som på ingen måte vil ha noko negativ effekt på immunforsvaret, som var min hovudgrunn til å ta ein periode med alkokutt. Men så er det noko anna som triggar meg vel så mykje, nemleg det å kunne enkelt kutte alkohol i eitt samfunn der alkohol vert bruka så mykje i sosiale samanhengar, og som sosialt lim. Gjera det føler eg styrker karakteren og for eigen del er svært tilfredsstillande. Det er mange samanhengar utover sommar, haust, ja heile året der det er og har vore heilt naturleg å nyte alkohol. Det kan derfor  vera spennande og interessant å teste ut lengre tid utan alkohol, så får framtida vise.

skjermdropp frå Pinterest

Wim Hof

Styrke lungene?

I alle år etter militærtenesta der eg fekk gjentatte lungebetennelsar, 5 gonger iløpet av nokre få månader, har eg vore utsett for å få hard og langvarig hoste nokre gonger i året. Dette har som oftast skjedd når eg har blitt forkjølt, og eg ikkje greidd å bli ferdig med forkjølelsen relativt raskt.

Mykje har eg prøva for å knekke koden så eg slepp dette kvar vinter.

skjermdump fra Pinterest

Trening, tran, kvitlauk, C-vitaminsjokk, solhatt «you name it», eg har prøvd det. Men ein dag eg søkte for moro på «How to  strengthen your lunges» kom eg over Wim Hof, The IcemW

Wim Hof

The Iceman Wim Hof er ein som ofte har blitt kalla «Superhuman». Med 20 Guinness rekordar innanfor ekstremitet, særleg rundt kulde og fysisk bragder i og -under kalde forhold. Noko som gjer han svært spesiell. Det finnes svært mange videoar på YouTube om han, og om hans metode. Det er særleg tre pilarar han bygger si lære på, pusteteknikk, kald dusj/isbad og fokus/mindfulness.

Eg vil nedanfor prøve å gje ei kort innføring i kva dette går ut på.

Pusteteknikk

Dette er den metoden eg sjølv har fått tydlegaste reaksjonar på. Ein pustar djup inn med bryst og mage, for så og roleg puste ut, gjentar dette så ca 30 gonger. Er ein grei snutt på YouTube som ein kan spele av mens ein gjer denne øvelsen, der ein vert guida igjennom ei økt.
h

Ein vil etter x antal gonger kjenne ei prikking i fingrar, føtar og etterkvart i huda over heile kroppen. Nokre kan få nærmast blackout, så ein må gjere dette under trygge forhold. Så ikkje prøv dette når du køyrer bil, svømmer el. Sitt godt i ein stol, på golvet, eller ligg nede.

Med denne pusteteknikken så greier ein å simulerer ein stressituasjon i kroppen, noko som gjer at pH nivået i blodet aukar. Noko som i neste rekke gjev auka adrenalinproduksjon og adrenalin nivå i kroppen. Det er denne auken i adrenalin som på ein effektiv måte bekjemper infeksjonar i kroppen. Greier ein å kontrollere, og i praksis sjølv auke adrenalinnivået, så kan ein sjølv slå tilbake ein infeksjon -virus.

I eit forsøk fekk Wim Hof og ei gruppe av hans elever samen med ei kontrollgruppe injeksjon av E-coli bakteriar som dei sjølv greidde å nedkjempe bare med å utføre pusteteknikk -meditasjon. Kontrollgruppa måtte få tradisjonelle medisinar.
h

https://www.ibfnetwork.com/news/story/adrenalin_breathing_with_wim_hof

Nå har eg bare prøvd denne teknikken i nokre månader, men føler eg har knekt eit par småforkjølelsar i startgropa, før dei slo ut med full styrke.

Kald dusj / isbad

Dette er ein av dei andre pilarane i Wim Hof metoden. Me kjenner vel alle til at kalde bad har vore anbefalt som helsebringande heilt frå antikkens tid. Nokre sverger til isbading ei gang i veka, mens andre har gode grunnar for å la vær. Sjølv må eg innrømme at nokre minuttar med iskald dusj, etter ein god å varm dusj, aldri har frista noko særleg. Men til meir eg las -og såg om metoden til meir skjønna eg at dette kunne vera ein lur ting å legge inn i mi daglege rutine.

Her er ei liste med 15 helsegevinstar ein kan få med dagleg ta ein kald dusj

 1. Vekt tap, dette på grunn av ein stimulere å aukar det brune feittet i kroppen.
 2. Auke testosteron produksjonen
 3. Auke fertilitet,
 4. Får bedre blodsirkulasjon
 5. Styrker immunforsvaret
 6. Bedrar sirkulasjon i lymfesystemet
 7. Raskare restitusjon etter trening
 8. Motvirke depresjon
 9. Ein vil falle raskare i søvn, og får auka søvnkvaliteten
 10. Ein vil auke og få meir energisk pusting, fyller lungene heilt.
 11. Bygger opp og styrker viljestyrken
 12. Ikkje få så lett følelsesmessige svingingar I humøret
 13. Redusere stressnivået i livet ditt
 14. Auka årvakentheit
 15.  Du får bedre hud og hår

Fokusere -meditasjon

Denne delen av kva Wim Hof lærer heng mykje saman med dei to fyrste pilarane. Med pusteøvelsar vert fokuset på pusten og ein får ein boost i hormoner som gjer at ein føler seg bra. Det same er med kald dusj -isbad. Ein må fokusere veldig på pust og kontroll av kroppen. Rett og slett tenke seg varm, mens ein er i eit kaldt element.

Wim Hof har frivillig vore med på mange medisinske forsøk og testar for å bevise at ein med rett teknikk og fokus kan ha kontroll på hjernen og kroppsfuksjonar.

Ein av dei siste forsøka var seint i fjor haust på Wayne State University i Michigan. Der avansert hjerneskanning kunne bekrefte at han greidde å koma i kontakt og styre hjernefunksjonar som gjorde at kroppen produserte meir varme.

https://www.youtube.com/watch?v=YficBlvPwWQ&t=95s

Eigne erfaringar

Mitt kjennskap til Wim Hof og hans metodar har bare strekt seg over nokre månader. Så det er mykje att og lære. Tykkjer sjølv det er utfordrande, lærerikt og fram til nå berikande rutinar i livet.

Kvar vegen går vidare og om eg vert ein ihuga «disippel» er ikkje lett å spå om.

Uansett likar eg å ha eit ope sinn, for å lære seg noko nytt. Få nye erfaringar på korleis kroppen reagerer på nye øvelsar/ metodar. Å ikkje minst teste ut sine egne fysiske grenser, på ein ny og annleis måte.